Köyün Coğrafi durumu

İğdir Köyü: Doğu Anadolu bölgesinin Batı Fırat havzası içerisinde bulunan Malatya İli Hekimhan İlçesine bağlı ve 126 haneden oluşan bir köydür. Köyün doğusunda Ballı Kaya ( Mezirme ), Batısında Işıklı (İşleman), Salıcık; Kuzeyinde Ugurlu, Kozdere, Güneyinde Muhayıl ile palaz Köyleri yer alır.
Köyü Kuzeyden Ayran Dağları ünitesi içerisinde yer alan Kocadede, Kaçer, Batıda Türkmenlik, Doğu yönünde Kayabaşı dağı ile Ballıkaya Köyü ile arasında ki Sivri, karlık tepeleri çevreler. Ayran dağlarının en yüksek noktası 2237 M. Olup köyün yaylaları burada yer alır. Yazları Sıcak ve kurak, Kışları ise kar yağışlı ve soğuk geçer. Yılın İlk karı genellikle Ekim ayı başlarında Kocadede, Kayabaşı ve Türkmenlik dağı üzerine düşer. Kar yağışları yıllara göre farklılık gösterir.
Bu yöredeki kar ilkbaharın son aylarına kadar bu dağlar üzerinde kalır. Köye yağmur; genellikle Eylül-Ekim ile Nisan-Mayıs ayların da yoğun bir şekilde yağar. İlkbaharın yağışları ile birlikte erimeye başlayan kar sularının oluşturduğu sel iğdir çayını coşturur ve sel oluşturur. Ayran dağlarının Kocadede, Yılanlı, Hebip, Hacı yaylarında oluşan sular İğdir çayına akar. İğdir çayı; Kuzeyden Güneybatı yönüne akarak Yama dağları ile Saz, Kozdere yönünden gelip Salıcık’tan geçen büyük çaya karışır.

İlkbaharda coşkun akan İğdir çayının suyu yazın azalır. Mevcut kaynak ve çayın suları sulamada kullanılır. Günümüzde ise sulamaya dahi yeterli olmaz. Yaz aylarında çay tamamen kurur.
126 haneden oluşan ve dağınık bir şekilde kurulmuş olan İğdir Köyü Hekimhan Arguvan karayolu üzerinde yer alır.
Köy yerleşim alanının alt kısımlarından geçen İğdir çayı köyün bir mahallesini karşı yakada bırakmak suretiyle köyü ikiye bölmüştür. Bu karşı yaka Güney deki Akyar mahallesidir. Diğer mahalleler ise aynı yakada ancak dağınık şekilde yer almışlardır. Bu mahallelerin isimleri ise;
Yalnız Armut, Tepe, Dumluca, Deliahmetler, Memeler, Dombalaklar, Icıklar ve Eceler olmak üzere toplam dokuz tanedir. En kalabalık mahalle Dumluca mahallesidir.
Bu mahellelerin isimleri genelde yer ve şahıs adlarından gelmiştir. Mesela Yalnız Armut ; Tek armut anlamında, Tepe; tepe konumundan, Akyar; Beyaz yamaçlardan, Memeler, Icıklar, Dombalaklar, Eceler, Deliahmetler Vs. ise orada zamanında yaşamış bulunan ailelerin bilinen veya büyük kişilerinin isimlerinden meydana gelmiştir. Köyün içerisinden Arguvan Hekimhan bağlatısını sağlayan devlet karayolu geçer. Bu karayolu köyün Hekimhan ve Arguvan’a dolayısı ilede Malatya ya bağlantısını sağlar. Bu yol aynı zamanda Çevrede ki il ve ilçelerede (Elazığ, Sivas) bağlantıyı sağlar.
Köy Arguvan ilçesine 18 Km. Hekimhan ilçesine ise 17 Km.dir. Köyün bu ilçeler üzerinden Malatya’ya uzaklığı ise yaklaşık 90 Km.dir.Köyümüzün yakın tarihinde yıkıcı anlamda herhangi bir doğal afet (Sel, Yangın, Deprem, Çığ Vb. gibi) yaşanmamıştır.(Ancak 1963 yılının Eylül ayı başlarında düşük şiddette bir deprem yaşanmış olup önemli bir zarar meydana gelmemiştir.
Yine 1966 yılında yağışların fazlalığı nedeniyle Akyar, Memeler, Icıklar, Dombalaklar ve Dumluca mahallelerinde kısmen toprak kaymaları olmuştur. Bu olayda da can kaybı yaşanmamıştır.
Yalnız 1972 yılında Uludere’de yaşanan sel olayında Asmet DEMİRHAN yaşamını Kaybetniştir.)
Köyde 1990 yıllarına kadar Ortaokul Ve İlkokul Faliyette idi. Ancak Öğrenci yetersizliğinden kapanmıştır.

Emekli Öğretmen İSMAİL GÜRBÜZ
İsmail Gürbüzün elinden köyün haritası